Przemysłowa Grupa Tekstylna Sp. z o.o.


91-204 Łódz
ul. Traktorowa 111


tel. 42 652 25 64
biuro.pgt@pgt.net.pl


Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieście w Łodzi
XX wydział KRS, Nr KRS: 0000194005
NIP: 7262351299,
REGON: 472354778
Kapitał zakładowy 50 000 PLN


DZIAŁ SPRZEDAŻY

Maciej Owczarek
+48 601 389 547
maciej.owczarek@pgt.net.pl


PREZES

Konrad Kaźmierski
+48 602170888
konrad.kazmierski@pgt.net.pl


Robert Olczak

+48 661 426 440
robert.olczak@pgt.net.pl


LOGISTYKA

Krystian Marczyński
+48 601 389 277
krystian.marczynski@pgt.net.pl


BIURO

Krystyna Frontczak
+48 42 652 25 64
krystyna.frontczak@pgt.net.pl